PSA: Pokemon Legends има система за бързо пътуване с нисък ключ

^