Pokemon Legends: Подобрете мястото в чантата си и разширете магазина

^