Партито DNF Duel продължава да се развива с новия участник Vanguard

^