Инструмент за тестване на транспортир за цялостно тестване на приложения AngularJS

^