Тестване на натоварване с помощта на LoadUI - безплатен инструмент за тестване на натоварване с отворен код

^