Добрият живот преминава своята цел на Kickstarter с няколко дни, за да се пощади

^