(Актуализация) Победителят на Pokemon Sword & Shield Uniqlo е дисквалифициран за съобщавано нарушение на правилата

^