На колко години смятате, че Marina & Pearl на Splatoon са ...? Не.

^