Златната седмица на PlayStation е подредена с PS4, PS3 и Vita сделки

^