PL SQL Типове данни, променливи, константи и литерали

^