Overwatch добавя пълни повторения на съвпадение

^