Президентът на Nintendo предупреждава за потенциален недостиг на Switch през 2022 г

^