Логически оператори на Java - ИЛИ, XOR, Not & More

^