Новият Super Mario Bros. Wii стъпва върху продажбите на Mario Galaxy

^