Knightfall има плаващи коне и смели рицари и днес е безплатен

^