Демонстрациите на ME3 и Reckoning ще ви дадат артикули в играта

^