Sea of ​​Stars добавя Xbox към своите платформи в деня на стартиране

^