Dota 2 добавя поддръжка за експериментален контролер в последната актуализация

^