Научете се да използвате C # StringBuilder клас и неговите методи с примери

^