Инструкция за C # String - Методи за низове с примери за кодове

^