Forager си струва да играете отново с актуализацията на Combat

^