Списък: Всички игри N64 и Sega Genesis на Nintendo Switch Online

^