Актуализацията на Wii U 4.0.0 позволява възпроизвеждане на телевизия извън телевизора

^