Свърши ли кариерата на Итагаки в развитието на AAA?

^