Актрисата Последната от нас „не беше подготвена за положителния“ отговор на сексуалната ориентация на Ели

^