Вътрешно присъединяване срещу външно присъединяване: Точна разлика с примери

^