Shadow of War за премахване на всички микротранзакции и кутии с платени плячки

^