No Man’s Sky преразглежда битката си с актуализацията Sentinel

^