Проверете видимостта на уеб елементи, като използвате различни типове команди WebDriver - Урок № 14 за селен

^