Как да боравим със сигнали / изскачащи прозорци в Selenium WebDriver - Урок за селен # 16

^