Окончателният режим на стрелките на VR Prompto VR на Fantasy XV е отменен

^