Правила за обучение по невронна мрежа - обучение по Perceptron & Hebbian

^