Забавянето на Steam Deck измества първоначалната дата на доставка до февруари 2022 г

^