Пет героя на видеоигри, които кървят червено, бяло и синьо

^