Мъртвият апостол Ноел се отправя към Melty Blood: Type Lumina

^