Математически функции на C ++: абсолютна стойност, sqrt, max, pow и др.

^