Как да изберете радио бутони в Selenium WebDriver?

^