C ++ Assert (): Обработка на твърдения в C ++ с примери

^