Структура на програмата C # и основен синтаксис с примери

^