Най-добрите изпитатели на въпроси трябва да попитат интервюиращ

^