Отворената бета версия на Guilty Gear Strive crossplay стартира на 14 октомври

^