Разбира се, предполагам, че ще играя мобилната игра на Godzilla Defense Force

^