След масивна екстравагантна реакция на Kickstarter от Shenmue III Epic, Ys Net и Deep Silver позволяват възстановяване на средства от компютър

^