Функциите от следващо поколение на Grand Theft Auto V са описани подробно преди пускането на пазара

^