Урок за YAML - изчерпателно ръководство за YAML, използващо Python

^