Един час за един живот на Джейсън Рохър ни моли да живеем заедно или да умрем сами

^