Какво е отрицателно тестване и как да се пишат отрицателни тестови случаи?

^