До Зората има стотици окончания и хиляди клонове

^