Какво е тестване на ефективността и как да се измери ефективността на теста

^