Какво е тестване за съответствие (тестване за съответствие)?

^